Soorten stoornissen

Articulatiestoornissen

We kunnen spreken van een articulatiestoornis als spraakklanken niet of verkeerd uitgesproken worden. Het kan zowel gaan om een weglating, vervanging of vervorming van klanken gaan. Veel voorkomende articulatieproblemen zijn het lispelen en het niet kunnen uitspreken van bijvoorbeeld de /r/. Er kan ook sprake zijn van een meervoudige articulatiestoornis, waarbij er verschillende klanken worden weggelaten, vervangen of vervormd.

Myofunctionele stoornissen

Foutieve orale gewoonten zoals duimzuigen, habitueel mondademen en infantiel slikken kunnen een foutieve tongligging in de hand houden of veroorzaken. Hierdoor wordt de articulatie vaak verstoord. Daarnaast kunnen ze ook kaak- en tandstandvergroeiingen in de hand werken. Een orthodontische aanpassing heeft pas nut als de myofunctionele problemen eerst opgelost worden.

Taalstoornissen

De taalontwikkeling doorloopt verschillende stadia. Bij een aantal kinderen kent deze ontwikkeling een vertraagd of afwijkend verloop. Logopedisten spreken dan over een dysfatische ontwikkeling of een primaire taalontwikkelingsstoornis. De stoornis treft zowel de ontwikkeling van de taalvorm (verbuigingen en vervoegingen en de zinsbouw), de taalinhoud (woordenschat) als het taalgebruik. Als de taal zich niet normaal ontwikkelt ten gevolge van een verstandelijke handicap, een gehoorstoornis of een psychische stoornis, dan spreken we van een secundaire taalontwikkelingsstoornis.

Leerstoornissen

Lees-, schrijf- en rekenstoornissen (i.e., dyslexie, dysorthografie en dyscalculie, respectievelijk) vinden hun oorsprong in tekorten in het taalvermogen van het kind. Het kind heeft dan problemen met het omzetten van de gesproken taal in geschreven taal (spellen). Maar ook het omzetten van schrijftaal naar spraak (lezen) verloopt moeilijk. Dyslexie/dysorthografie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van lezen en/of spellen op woordniveau. Dyscalculie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en vlot/accuraat oproepen/toepassen van reken- en wiskundevaardigheden. Uw kind kan ook problemen hebben met het verwerken van de aangeboden leerstof. Dan bieden wij studiebegeleiding aan. Het gaat onder meer om hulp bij studeervaardigheden, studieplanning, geheugentechnieken, het gebruik van naslagwerken, hoofd- en bijzaken onderscheiden, samenvatten en schema’s opstellen.

Stemstoornissen

Bij stemstoornissen kunnen we een onderscheid maken tussen heesheid of stemverlies ten gevolge van een organische (vb. stemplooiverlamming) of een functionele oorzaak (vb. verkeerd stemgebruik of stemmisbruik). Functionele problemen kunnen echter ook aanleiding geven tot een organische afwijking, namelijk stembandknobbels. Stemstoornissen komen voor bij kinderen maar ook vaak bij beroepssprekers (vb. leerkrachten). Het is de taak van de logopedist om het foutieve stemgedrag af te leren en het juiste stemgedrag aan te leren.

soorten stoornissen
Op zoek naar een logopedist? Benieuwd wat wij voor u kunnen doen?  Logopedie is een paramedisch beroep in de gezondheidszorg en in het onderwijs. Logopedisten houden zich…
Aanmelding  U neemt contact op na doorverwijzing door de leerkracht, zorgcoördinator, het CLB, de huisarts, NKO-arts, geneesheerspecialist,… of uit eigen initiatief. Er…

Wil je graag met ons samenwerken?

Bel ons en maak een afspraak op 059 445 178 of 0497 03 48 51

Contacteer ons nu!