Procedure

Aanmelding 

U neemt contact op na doorverwijzing door de leerkracht, zorgcoördinator, het CLB, de huisarts, NKO-arts, geneesheerspecialist,… of uit eigen initiatief. Er wordt vervolgens   een afspraak gemaakt voor een eerste aanmeldingsgesprek. 

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek wordt de hulpvraag van de cliënt besproken. Er wordt nagegaan of verder logopedisch onderzoek zinvol en nodig is. Daarnaast wordt u ook op de hoogte gebracht van de praktische werking van de praktijk, honoraria en de mogelijke terugbetaling.

Onderzoek 

Het diagnostisch onderzoek vindt meestal plaats in de praktijk. De duur van het onderzoek varieert naargelang de aard en ernst van de stoornis. Op basis van de resultaten wordt een individueel behandelingsplan opgesteld waarbij rekening wordt gehouden met de behoeften en mogelijkheden van de cliënt. Nadien wordt u uitgenodigd voor een adviesgesprek waarin de onderzoeksgegevens en de eventuele opstart van therapie besproken worden.

Behandeling

De logopedische behandeling kan doorgaan in de praktijk, op school of bij de cliënt thuis. Er wordt, in de mate van het mogelijke en mits toestemming, zo vaak mogelijk samengewerkt en overlegt met andere betrokken deskundigen zoals leerkrachten, zorgcoördinatoren, CLB, psychologen, artsen,…

procedure
Op zoek naar een logopedist? Benieuwd wat wij voor u kunnen doen?  Logopedie is een paramedisch beroep in de gezondheidszorg en in het onderwijs. Logopedisten houden zich…
Articulatiestoornissen We kunnen spreken van een articulatiestoornis als spraakklanken niet of verkeerd uitgesproken worden. Het kan zowel gaan om een weglating, vervanging…

Wil je graag met ons samenwerken?

Bel ons en maak een afspraak op 059 445 178 of 0497 03 48 51

Contacteer ons nu!